7:00 + Józefa Olszewskiego (pog. 5/14)
7:00 + Annę Łapińską (1 pog.)
7:00 + Annę Krusińską (greg.)
17:00 + Mariannę Rędzińską (pog. 13/14)
18:00 + Zofię Jeziak (pog. 4/18)
18:00 + Danielę Bednarek (pog. 7/7)