7:00 + Jadwigę Bielską (pog. 2/9)
7:00 + Jadwigę Marzec (pog. 4/9)
7:00 + Annę Krawiec (pog. 2/10)
7:00 + Andrzeja Jedwabnego (pog. 2/14)
9:00 + Mariannę i Henryka Kikolskich (23 r.śm.), Mariannę Karaszewską (im.), Zenona Karaszewskiego, Lecha Kikolskiego
18:00 + Alicję (11 r.śm.) i Andrzeja (1 r.śm.) Zajdlów