7:00 + Danutę Pejta (pog.)
7:00 + Dariusza Dulka (pog.)
17:00 + Joannę Sztreker
18:00 + Bogumiłę Błaszkiewicz (pog.)
18:00 + Halinę Zabłotną (29 greg.)