7:00 + Józefa Olszewskiego
17:00 + Stanisława Fabrykiewicza
18:00 + męża Józefa Adamiaka, teściów Adamiaków
18:00 + Henryka Jasińskiego (pog. 23/26)
19:00 Msza św. z aktem oddania św. Józefowi i poświęceniem figury