7:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
7:00 + Barbarę Obrębską (pog. 5/15)
18:00 za dusze w czyśćcu cierpiące