7:00 + Marzennę Różańską – int. od Mirosława i Mieczysława Różańskich z rodzinami
7:00 + Zbigniewa Poddenek (pog.)
8:00 Msza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 Ślub
18:00 + Zofię, Adama i Daniela Dąbkowskich
18:00 + Jana Klimkiewicza (1. r. śm.)