7:00 + Kazimierę i Januarego Śniegockich, Teresę i Jerzego Konkel, ciocię Teresę Konkel
7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (8 greg.)
17:00 + Jana Lemańskiego (6 r. sm.)
18:00 + Tomasza Cieślaka
18:00 + Henryka Błachnio (pog.)