7:00 + Jadwigę Brześcińską (pog.)
17:00 ślub
18:00 + Grażynę Radaszkiewicz (pog.)