8.00 Za śp. Aurelię Osiecką w 40 r. śm.
9.30 Za śp. Natalię Rudowską w 31 r. śm.
11.00 Za śp. Lecha Jamrowskiego w 5 r. śm.
12.30 W intencji Parafian
18.00 Za śp. Henryka Chrząszczyk
20.00 Za śp. Krystiana Kacprzaka /greg. 21/