8:00 w intencji wiadomej Panu Bogu
8:00 + Edytę Żołtowską (im.)
9:30 + Barbarę Cwalinę (pog.)
9.30 + Jana Irchę (5 r.śm.)
11:00 + Mariannę Knop (pog.)
12:30 w intencji parafian
16:00 + Marię Kędzierską (pog.)
18:00 + Wiesława Żółtowskiego, rodziców Nowogórskich, Krystynę i Edwarda Żak
20:00 + Patryka Szalonkiewicza (pog.)