8.00 Za śp. Stanisławę i Józefa Głoskowskich oraz Mieczysława Głoskowskiego
9.30 Za śp. Jadwigę Deska
11.00 Za śp. Kamila Wiśniewskiego w 2 r. śm.
12.30 W intencji Parafian – chrzty: Emilian, Adam i Lena
16.00 Za śp. Rodziców Janinę i Stanisława Sęp oraz Hannę Kroczewską
18.00 Za śp. Joannę Sztreker
20.00 Za śp. Krystynę Reszka /popog./