8.00 Za śp. Elżbietę Chrzanowską w 4 r. śm. i Artura Chrzanowskiego w 8 r. śm.
9.30 Za śp. Rodziców Zygmunta i Elżbietę Matyjasik
11.00 Za śp. Tadeusza Petrykowskiego w 1 r. śm. oraz Rodziców Leokadię i Adolfa Tomczak
12.30 W intencji Parafian – chrzest: Jan i Jan
16.00 Za śp. Edwarda Nowakowskiego w 7 r. śm.
18.00 Za śp. Czesława Koblę
20.00 Za śp. Krystynę Reszka /popog./