„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!» (J 14,27)

Kochani Parafianie i Goście

Pokój w poranek wielkanocny jest pierwszym darem Zmartwychwstałego Jezusa. Wolą Boga jest pokój a nie udręczenie. Tak modlił się św. Jan Paweł II i takie słowa umieściliśmy w dekoracji Grobu Pańskiego.

Jakże dziś wiele naszych sióstr i braci, dzieci, młodzieży i dorosłych jest udręczonych lękami, chorobą, śmiercią bliskiej osoby, depresją, utratą poczucia sensu życia, zagubienia duchowego, sytuacją polityczną w naszej Ojczyźnie, niepokojem w sercach, rodzinach i małżeństwach oraz wojną za naszą wschodnią granicą. Na co bowiem możemy liczyć w świecie tak poranionym przez przemoc, nienawiść i śmierć?

Udręczenie, niepokój i lęk idą tu ze sobą w parze. Tylko radość jest matką wzajemnego szacunku, prawdziwego dialogu, otwartości i wychodzenia do innych.

Zmartwychwstały Chrystus przynosi Pokój, który jest harmonią z Bogiem, ludźmi, przyrodą i samym sobą. Ten Pokój rodzi się z wiary, która jest propozycją sensu, że Bóg kocha mnie i ciebie i zwycięża ciemności grzechu, piekła, śmierci i Szatana. Tylko w Jezusie i Jego Miłosierdziu świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Życzcie więc sobie pokoju i czyńcie pokój czynem, słowem i modlitwą!

 

Dziś Msze św. o godz. 6.00 – rezurekcja, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00 i 20.00. Nowenna do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. o 12.30.

W poniedziałek wielkanocny Msze Święte o 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 i 18.00. Nowenna do Bożego Miłosierdzia po Mszy św. o 12.30.

We wtorek – 19 rocz. śmierci św. Jana Pawła II. Po Mszy św. o 18.00 modlitwy za Jego wstawiennictwem w intencji rodzin, dzieci, młodzieży naszej parafii i budowy kościoła.

W dniach 2-8 kwietnia IV Tydzień Modlitwy o Ochronę Życia, a 14 kwietnia o godz. 12.30 z Placu Zamkowego Wyruszy Narodowy Marsz Życia pod hasłem “Niech Żyje Polska”.

W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca, odwiedziny u chorych w ustalonym porządku. Spowiedź święta od 7.00 i od 17.00.

W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa o godz. 8.00.

Za tydzień – druga niedziela wielkanocna, zwana także niedzielą białą lub niedzielą Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna ona obchody 78 Tygodnia Miłosierdzia. W tym dniu będziemy przeżywać Akcję „Dzień dobra”. To święto patronalne CARITAS, największej charytatywnej organizacji pozarządowej w Polsce.

W następną niedzielę o 12.30 Msza św. w intencji Ojczyzny i wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Jak zawsze przy wyjściu z kaplicy „Gość Niedzielny” w cenie 8 zł. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Francji w dniach od 19-29 września 2024. Będziemy w sanktuarium Serca Jezusowego Paray le Monial, Sanktuarium Matki Bożej La Salett, Avignion, Lourdes, sanktuarium św. Michała Archanioła St. Michael, Paryż, Pałac w Wersalu, Trier, Schoenstatt. Szczegółowe informacje w kancelarii i zakrystii oraz u ks. Proboszcza.

W przyszłą niedzielę odbędą się w naszej Ojczyźnie wybory samorządowe. Naszym obywatelskim prawem jest głosowanie i chciejmy w pełni skorzystać z tego przywileju demokracji. Katolik jako człowiek wierzący a nie tylko deklarujący wiarę, oddając swój głos jest w sumieniu zobowiązany do wyboru takich osób, które szanują wolność sumienia i wyznawanej religii zapewnioną w konstytucji, bronią wartości chrześcijańskich takich jak obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, szacunku do uczuć religijnych katolików, obrony i promocji rodziny jako monogamicznego małżeństwa kobiety i mężczyzny. Wreszcie prymatu rodziców w wychowaniu dzieci oraz sprzeciwia się budowaniu świata “tak, jakby Boga nie było”. Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Na koniec chciałbym bardzo podziękować wszystkim którzy przyczynili się do pięknego przeżycia Triduum Paschalnego. Przede wszystkim dziękuję kapłanom: ks. Dawidowi który zaprojektował koncepcję Grobu Pańskiego. Patrykowi który dbał o przygotowanie liturgii Wielkich Dni i pracę z ministrantami oraz wszystkim księżom którzy głosili Słowo Boże i przewodniczyli liturgii. Ks. Franciszkowi dziękuję  za ofiarną posługę w konfesjonale.

Wyrażam wdzięczność wszystkim osobom adorującym Najświętszy Sakrament szczególnie dzieciom wczoraj oraz tym, którzy czuwali nocą z Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu i Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Domowemu Kościołowi, Kołom różańcowym, Męskiemu Różańcowi, zespołowi młodzieżowemu „Santa Cruz”, ministrantom, Rycerzom Świętego Jana Pawła II, Odnowie w Duchu Świętym, Legionowi Maryi, młodzieżowej wspólnocie „Laboratorium wiary” i „Wojsku Gedeona”.

Dziękuję za przygotowanie „Ciemnicy” i „Grobu Pańskiego” członkom Ruchu Rodzin Nazaretańskich”. Dziękuję Chórowi „Tibi Cantamus” wraz z Panią Zofią Brzezińską za modlitwę śpiewem podczas liturgii oraz wszystkim lektorom. Dziękuję panu organiście Piotrowi Sieradzkiemu, panu Andrzejowi Myzi naszemu zakrystianinowi. Bardzo chciałbym  podziękować także nadzwyczajnym szafarzom komunii świętej i ministrantom, którzy posługiwali w liturgii Wielkich dni i „Ciemnej Jutrzni”. Wyrażam też wdzięczność Pani Monice z kwiaciarni „Berberys” za piękne dekoracje kwiatowe oraz panu Pawłowi Babeckiemu, który w czasie całego Triduum fotografował uroczystości. Bóg zapłać.