Rejestracja uczestników ŚDM Kraków 2016 odbywa się elektronicznie (on-line), poprzez wypełnienie specjalnego formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest konieczna do właściwego planowania miejsc zakwaterowania, katechez i wyżywienia.

Szczegóły o rejestracji na stronie: http://www.krakow2016.com/pielgrzymi-informacje

Zapraszamy też na stronę Światowych Dni Młodzież Kraków 2016: http://www.krakow2016.com