Dzisiejsza uroczystość kieruje nas na tajemnicę obecności Jezusa Chrystusa – Syna Bożego pod postaciami chleba i wina, czyli w Eucharystii. Bóg daje się spożywać! Nie ma już ludzkiego głodu ani pragnienia, którego nie byłby w stanie zaspokoić. W odpowiedzi na nasze niezliczone potrzeby materialne, psychiczne i duchowe, Bóg przez swego Syna mówi do nas: bierzcie i jedzcie! Spożywajcie moją miłość, nasyćcie się moim życiem. W każdej Eucharystii, sakramencie miłości karmi nas Ciałem i Krwią Chrystusa, abyśmy nie musieli szukać pokarmu życia w jego namiastkach, lecz nasycili się Nim samym.

Msze św. o godz. 8.00, 9.30, o 11.00 suma z procesją oraz o 18.00. Na sumie i procesji będzie nam towarzyszyć Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej pod dyrekcją pana Grzegorza Dębskiego.

W najbliższą niedzielę, 23 czerwca, o godz. 8.00, będziemy przeżywać Mszę św. Prymicyjną ks. Tomasza Bartczaka, który jako diakon odbywał wśród nas swoją praktykę duszpasterską. Na zakończenie Prymicjant udzieli nam specjalnego błogosławieństwa. Ofiary złożone na tacę na tej Mszy św. przeznaczymy dla Księdza Prymicjanta. Serdecznie zapraszamy.