Dziś Święto Przemienia Pańskiego. Rozpoczyna się Płocka Pielgrzymka na Jasną Górę, prosimy o modlitwę za pielgrzymów. Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Jestem w Kościele”.

W środę Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – patronki Europy. Natomiast w czwartek Święto św. Wawrzyńca, diakona.

W sobotę przypada 12 dzień miesiąca – rocznica objawień Maryi z Guadalupe. Msza św. o godzinie 18.00 z kazaniem tematycznym.

Od dziś rozpoczynamy Apele Jasnogórskie codziennie w naszej kaplicy o 20.30. Natomiast w niedziele apele rozpoczynają się po mszy św. o godzinie 20.00.

Kończą się dzisiaj Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie.

Od dziś w naszej parafii codziennie na różańcu o 17.30 będziemy polecać pielgrzymów, prosząc o błogosławione owoce rekolekcji w drodze.

W niedzielę 13 sierpnia zapraszamy na różaniec i nabożeństwo fatimskie o 19:00.

Przez cały tydzień nasza kaplica jest otwarta. Najświętszy Sakrament i ołtarze są zabezpieczone przez system alarmowy oraz kamerę która działa non stop. Można się modlić w całym kościele oprócz przekraczania linii pierwszych ławek od ołtarza, zarówno w nawie głównej jak i w nawach bocznych.

Jak zawsze przy wyjściu z kaplicy „Gość Niedzielny”.

Wypoczywającym na wakacjach, naszym parafianom i miłym Gościom, solenizantom i solenizantkom składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa.