18 grudnia (poniedziałek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Hubalczyków 3, następnie ul. Hubalczyków 6.

19 grudnia (wtorek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Hubalczyków 8, następnie 12 i 14

20 grudnia (środa) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 54 od pierwszej klatki.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 70, następnie ul. Armii Krajowej 54 od ostatniej klatki.

1 ksiądz ul. Armii Krajowej 52

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 35, następnie ul. Hubalczyków 4 i 2.

21 grudnia (czwartek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Hubalczyków 10, następnie ul. Armii Krajowej 34

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 5.

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 2.

28 grudnia (czwartek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 2 /m. 1-43/.

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 2 /m. 44-56/, następnie ul. Baczyńskiego 4 /m. 1-30/.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 58 /m. 1-42/.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 58 /m. 43-60/, następnie ul. Baczyńskiego 4 /m. 49-31/.

29 grudnia (piątek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 1 klatki I-IV.

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 3 od początku.

1 ksiądz, ul. Baczyńskiego 1 /V klatka/, następnie ul. Baczyńskiego 3 od ostatniej klatki.

1 ksiądz, ul. Sucharskiego 10/1/2/3/4, następnie ul. Sucharskiego 7.