12 grudnia (poniedziałek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Walecznych 15, następnie 17

1 ksiądz, ul. Walecznych 14, następnie 12, 10 i 8 od początku /1-8/.

1 ksiądz, ul. Walecznych 6, następnie 8 od góry /27-9/.

 

13 grudnia (wtorek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Szarych Szeregów 26, następnie 29, 31 i 33 od ostatniego numeru.

1 ksiądz, ul. Kleberga 1A

1 ksiądz, ul. Szarych Szeregów 33.

 

14 grudnia (środa) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Szarych Szeregów 35.

1 ksiądz, ul. Szarych Szeregów 30, następnie 35 od ostatniego numeru.

1 ksiądz, ul. Walecznych 1, następnie 3 i ul. Szarych Szeregów 37.

 

15 grudnia (czwartek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Szarych Szeregów 28, następnie ul. Walecznych 4.

1 ksiądz, ul. Walecznych 16, następnie19 i 4 od końca.

 

16 grudnia (piątek) od godz. 16.00

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 68, następnie ul. Armii Krajowej 60 od pierwszej klatki.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 68 A, następnie ul. Armii Krajowej 60 od ostatniej klatki.

 

17 grudnia (sobota) od godz. 9.30

1 ksiądz, ul. Szarych Szeregów 34, następnie 36

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 78 I klatka, następnie ul. Armii Krajowej 68B.

1 ksiądz, ul. Armii Krajowej 78 II klatka, następnie ul. Armii Krajowej 66.