7.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 12/
18.00 Za śp. Jolantę Rutecką /popog./