7.00 Za śp. Eugeniusza Bartnika /pog./
17.00 W intencji Janiny Korzeniewskiej z okazji 90 r. urodzin
18.00 Za śp. Krystynę Domaniewską w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Mariannę Pełka w 8 r. śm. oraz Stanisława i Józefa Pełka