7.00 Za śp. Ewę Dymek /popog./
17.00 W intencji nowożeńców Sylwii i Arkadiusza
18.00 Za śp. Zdzisławę Chojnacką /popog./
18.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./