7.00 Za śp. Artura Bachmana /pog./
17.00 Za śp. Danutę Glinka w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Romana Klasiaka /pog./
18.00 Za śp. Iwonę Sadkowską w 2 r. śm.