7.00 Za śp. Grzegorza Suchodolskiego /popog./
17.00 Za śp. Wiesława Nowaka w 18 r. śm.
18.00 Za śp. Rodziców Danutę /3 r. śm./ i Jana /32 r. śm./ Żaglewskich
18.00 Za śp. Helenę Reszka /popog./