7:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
7:00 + Andrzeja Grzegorza Jedwabnego (1 pog.)
7:00 + Annę Krawiec (1 pog.)
7:00 + Zdzisława Otwinowskiego (pog.)
18:00 o zdrowie i Boże błog. dla Marii