7:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
7:00 + Mariannę Rędzińską (pog. 7/14)
7:00 + Danutę Sokołowską (pog. 5/14)
7:00 + Izabelę Tumiłowicz (pog.)
18:00 + Martę Kwasiborską (4 r.śm.)