7:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
7:00 + Barbarę Obrębską (pog. 4/15)
7:00 + Władysława Nowakowskiego (pog. 4/5)
7:00 + Jadwigę Wojtas (1 pog.)
7:00 + Barbarę Borowską (2 r.śm.), Andrzeja Borowskiego
18:00 + Wacława, Władysławę i Tadeusza Wronka