8:00 + Henrykę i Bronisława Drozdowskich oraz rodzeństwo
8:00 + Eugeniusza i Kazimierza Kalinowskich, zm. z rodziny Kalinowskich
8:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
9:30 + Mariannę i Edwarda Sobczaków, Teresę Sobczak
9:30 + Józefę Grabarek
11:00 + Krystynę, Mariana, Małgorzatę i Sylwestra Rajewskich, Lucynę, Stanisława, Kamila, Zbigniewa i Halinę Pytlak
11:00 o Boże błog. i opiekę Matki Bożej w 40 r. ślubu Barbary i Grzegorza Grzywaczewskich
12:30 w intencji parafian
16:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza – int. od wspólnot parafialnych
18:00 + Henryka Jasińskiego (pog. 14/26)
20:00 + Janinę Milewską (pog. 10/12)