7:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
7:00 + Mariannę Rędzińską (pog. 5/12)
7:00 + Janinę Korzeniewską (pog. 5/12)
17:00 + Tadeusza Dudzińskiego (3 r.śm.)
18:00 + Bogdana Szymańskiego, rodziców i Mieczysława Sobocińskiego