7:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
7:00 + Józefę i Włodzimierza Kulińskich
18:00 + Leszka Zabłotnego (1 r.śm.), Halinę i Włodzimierza Zabłotnych, dziadków Zabłotnych i Osieckich, Anielę Gadowską