7:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
7:00 + Barbarę Obrębską (pog. 6/15)
7:00 + Władysława Jończyka (1 pog.)
7:00 + Marię Błaszczak (pog. 2/4)
7:00 + Pawła Jeznacha (1 pog.)
18:00 + Andrzeja Ambroziewicza (3 r.śm.)