7:00 + Kazimierza Wielgusa (greg.)
7:00 + Danielę Bednarek (pog. 5/7)
7:00 + Józefa Jaskułę (int. od rodziny Kwiatkowskich z Włocławka)
7:00 + Bronisława Szeląga (pog. 2/4)
18:00 + Zofię i Kazimierza Chylińskich