7:00 + Józefa Jaskułę (1 pog.)
7:00 + Jadwigę Marzec (pog. 2/9)
7:00 + Jerzego Władysława Domańskiego (1 pog.)
7:00 + Jadwigę Wojtas (pog. 2/3)
18:00 + Krystynę Stelak (14 r.śm.)