7:00 + Jadwigę Bielską (pog. 4/9)
7:00 + Annę Krusińską (greg.)
7:00 za męża Marka Federowicza o łaskę uzdrowienia
17:00 + Władysława Nowakowskiego (pog. 4/5)
18:00 + Ryszarda Grabowskiego (pog. 2/4)
18:00 + Mariannę Rędzińską (pog. 12/14)