7:00 + Danutę Piegat i Juliannę Grembecką (int. im.)
7:00 + Annę Krusińską (greg.)
17:00 + Stanisława (65 r.śm.), Mariannę i Eugeniusza Gajewskich, zm. z rodziny Gajewskich i Murawskich
18:00 + Andrzeja Jedwabnego (pog. 13/14)
18:00 + Radosława Kubińskiego (2 r.śm.)