7:00 + Józefa Olszewskiego (pog. 6/14)
7:00 + Annę Krusińską (greg.)
8:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
17:00 + tatę Stanisława Maszkiewicza (1 r.śm.)
18:00 + Jana Rososińskiego (1 r.śm.)
18:00 + Radosława Nisztora