8:00 + Annę Krusińską (greg.)
8:00 + Jadwigę Stawicką
9:30 + Kazimierza Woźniaka (16 r.śm.) – int. od żony z dziećmi
9:30 + Marię Kędzierską (2 r.śm.)
9:30 + Stefana Osieckiego (9 r.śm.), Halinę Osiecką (26 r.śm.)
11:00 + Beatę Plichtę, Helenę i Jerzego Polmanów, Janusza Pekróla
11:00 + Tadeusza Jędrzejaka
12:30 w intencji parafian
16:00 + Zofię Jeziak (pog. 5/18)
18:00 o Boże błog. i opiekę Matki Bożej oraz pomyślne zdanie matury dla Adriana
20:00 + Danutę Sokołowską (pog. 12/14)