7.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./
17.00 Za śp. Elżbietę i Dariusza Czubak
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 15/
18.00 Za śp. Alicję /9 r. śm./ i Wiesława Sobeckich oraz Benedykta Sobeckiego