7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 7/
18.00 Za śp. Joannę Sztreker