7.00 Za śp. Elżbietę Kowalską w 3 r. m.
18.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /greg. 26/
18.00 O łaskę zdrowia dla Włodzimierza Bor; Po Mszy św. Chrzest: Anuk