7.00 Za śp. Jana Chęcińskiego /popog./
17.00 Za śp. Piotra Supłacz
18.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
18.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 14/