7.00 Za śp. Waldemara Laskowskiego /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Stanisława Masiak
18.00 Za śp. Stanisława Nowalińskiego /popog./
18.00 Za śp. Krystynę Zaorską /popog./