7.00 Za śp. Wandę Piekarek
8.00 Wynagradzająca NSNMP z racji I soboty miesiąca
17.00 Za śp. Teresę Andruszkiewicz /popog./
18.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 4/
18.00 Za śp. dziadków Ziółkowskich, Kwiatkowskich i zmarłych z rodziny Witkowskich