7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 7/
7.00 Za śp. Zofię Buczyńską /popog./
7.00 Za śp. Janinę Przybyszewską /popog./
7.00 Za śp. Stanisławę Kowalską /popog./
18.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./