7.00 Za śp. Helenę Gorzewską /popog./
17.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./
18.00 Za śp. Józefa Maliszewskiego, Rodziców, teściów i zmarłych z rodziny Szałkowskich i Maliszewskich
18.00 Za śp. Katarzynę Marczak /popog./