7.00 Za śp. Władysława Dudkowskiego /popog./
17.00 Za śp. Karolinę Tkaczyk w 5 r. śm.
18.00 Za śp. Sławomira Krawczyka /popog./
18.00 Za śp. Helenę Gorzewską /popog./
18.00 Za śp. Kazimierza i Władysławę Kopciów /ks. JP/