7.00 Za śp. Janusza Kujawa /1 popog./
17.00 Za śp. Rodziców Mariannę i Stanisława Słomę i brata Jana Słomę
18.00 Za śp. Jana i Agnieszkę Kaczorowskich i całą rodzinę Kaczorowskich i Okraszewskich