7.00 Za śp. Aleksandrę Grabarczyk /popog./
7.00 Za śp. Mirosława Kopciejewskiego /1 popog./
17.00 Za śp. Radosława Nisztora /1 popog./
18.00 Za śp. Ireneusza Gruszczyńskiego
18.00 Za śp. Wiesława Szumańskiego /greg. 9/