7:00 za śp. Henryka Turkowskiego (pog.)
18:00 za śp. Magdalenę Kątniewską (pog.)