7:00 za śp. Andrzeja Wierzchowskiego w 3 r. śm.
18:00 za śp. Jolantę Waśniewską, rodziców oraz Franciszka i Mariana Waśniewskich, rodziców Sitkowskich i Rafała Dąbrowskiego