7.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
18.00 Za śp. Barbarę Falkowską /popog./